Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Lp.

      Data

        Wydarzenie

1. 31.08.2023
Inauguracyjna Rada Pedagogiczna.
2. 04.09.2023
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. 11-12.09.2023
Zebrania z rodzicami.
4. 12.09.2023
Zebranie inauguracyjne Rady Rodziców.
5. 15.09.2023
Rada Pedagogiczna.
6. do 15.09.2023
Uzupełnienie arkuszy ocen oraz zamknięcie dzienników lekcyjnych za rok
szkolny 2022/2023 dla uczniów z egzaminami poprawkowymi oraz klas zdających egzaminy zawodowe.
7. do 15.09.2023
Składanie deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń 2024.
8. do 22.09.2023
Plany wychowawcze, plany pacy zespołów przedmiotowych.
9. 29.09.2023
Ślubowanie klas pierwszych.
10. do 29.09.2023
Zgromadzenie informacji o uczniach klas pierwszych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zebrania z nauczycielami uczącymi w zespołach klasowych.
11. do 29.09.2023
Programy nauczania i tematyka zajęć (plany wynikowe) dla przedmiotów
rozpoczynających się w roku szkolnym 2023/2024.
12. do 29.09.2023
Założenie arkuszy ocen dla klas pierwszych (pierwsze strony).
13. do 29.09.2023
Przekazanie dla uczniów informacji o procedurach i kryteriach egzaminów zewnętrznych – matura i egzaminy zawodowe.
14. do 29.09.2023
Składanie wstępnych deklaracji maturalnych.
15. 13.10.2023
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
16. do ustalenia
Próbny egzamin maturalny.
Próbne egzaminy zawodowe.
17. 08.12.2023
Wystawienie zagrożeń i propozycji ocen dla klas maturalnych
z przedmiotów zawodowych.
18. 11.12.2023
Rada Pedagogiczna – analiza zagrożeń w klasach maturalnych, zebrania
z rodzicami i dyżur nauczycieli dla wszystkich klas.
19. 22.12.2023
Wystawienie ocen za pierwszy semestr, zakończenie semestru.
20. 23-31.12.2023
Zimowa przerwa świąteczna.
21. 02.01.2024
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
22. 02.01.2024
Rozpoczęcie drugiego semestru, zmiana planu zajęć.
23. 08.01.2024
Analityczna Rada Pedagogiczna.
24. 9-20.01.2024
Egzaminy zawodowe – sesja styczeń 2024.
25. 29.01-11.02.2024
Ferie zimowe.
26. 07.02.2024
Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych.
27. 07.02.2024
Składanie deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec 2024.
28. do ustalenia
Promocja szkoły i dzień otwarty.
29. 04-29.03.2024
Praktyki zawodowe – klasy trzecie.
30. 28.03-02.04.2024
Wiosenna przerwa świąteczna.
31. 27.03.2024
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
32. 05.04.2024
Wystawianie zagrożeń i propozycji ocen w klasach maturalnych.
33. 08.04.2024
Rada Pedagogiczna – analiza zagrożeń w klasach maturalnych, zebrania
z rodzicami i dyżur nauczycieli dla wszystkich klas.
34. 8.04.2024
Odbiór zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
35. 19.04.2024
Wystawienie ocen w klasach maturalnych.
36. 22.04.2024
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych.
37. 26.04.2024
Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.
38. 06-31.05.2024
Praktyki zawodowe – klasy czwarte.
39. 07-25.05.2024
Egzaminy maturalne.
40. 29.05.2024
Wystawienie zagrożeń i propozycji ocen.
41. 03.06.2024
Rada Pedagogiczna – analiza zagrożeń, zebrania z rodzicami i dyżur
nauczycieli.
42. 24.05.2024
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
43. do ustalenia
Wymiana młodzieży – wyjazd do Esslingen.
44. 03-19.06.2024
Egzaminy zawodowe – sesja czerwiec 2024.
45. 14.06.2024
Wystawienie ocen.
46. 17.06.2024
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
47. 21.06.2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
48. 24.06.2024
Analityczna Rada Pedagogiczna.
49. 09.07.2024
Odbiór świadectw maturalnych.
50. wg harmonogramu
Nabór do szkoły na rok szkolny 2023/2024.
51. 16.08.2024
Rada Pedagogiczna – opiniowanie arkusza organizacyjnego.
52. wg harmonogramu
Maturalne egzaminy poprawkowe.
53. 21-22.08.2024
Egzaminy poprawkowe.
54. 30.08.2024
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
55. 09.09.2024
Odbiór zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
56. 31.08.2024
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2024/2025.
 
Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych:
11.01.2024 – pisemny egzamin zawodowy
…… – Dzień Otwarty
02, 07, 08, 09.05.2024 – weekend majowy i egzaminy maturalne 31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele
04.06.2024 – pisemny egzamin zawodowy