Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Doradztwo zawodowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Główny cel realizacji doradztwa zawodowego w Technikum Ekonomiczno-Handlowym

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w technikum jest przygotowanie uczniów do
Świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę
informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

Działania związane z doradztwem zawodowym w technikum są kierowane do trzech grup
adresatów:

 • uczniów,
 • rodziców,
 • nauczycieli.

Przykłady działań kierowanych do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; Świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;
 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio";
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów dotyczących kariery zawodowej, np.: Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy;
 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 • angażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły;
 • organizowanie praktyk zawodowych;
 • organizowanie staży zawodowych;
 • organizowanie spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami firm gotowych zatrudniać uczniów i absolwentów;
 • tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów;
 • inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach zawodowych;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie Wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów;
 • informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;
 • organizowanie spotkań z osobami prezentującymi własne ścieżki rozwoju zawodowego (absolwenci szkoły, przedstawiciele zawodu);
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku pracy;
 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności oraz samopoznanie;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących planowania ścieżki edukacyjnej;
 • inspirowanie i pomaganie w przygotowywaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD) przez uczniów.
 

Przykłady działań kierowanych do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

 • umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie lekcji koleżeńskich;
 • prezentowanie działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • organizowanie Wizyt studyjnych w firmach;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • inspirowanie nauczycieli do udziału w stażach zawodowych;
 • udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.
Przykłady działań kierowanych do rodziców:
 • organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • organizowanie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 • informowanie o targach pracy;
 • informowanie o targach edukacyjnych;

 

Współpracujemy z:

https://wuplodz.praca.gov.pl/
https://dlamlodych.praca.gov.pl/
https://eures.praca.gov.pl/
https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/lodzkie/jednostki/centra-edukacji-i-pracy-mlodziezy
 

 

Załączniki artykułu

Logo_belka (jpg) 0.03mb, (pobrań: 7)