Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Monitoring CCTV

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego (CCTV)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) systemu monitoringu wizyjnego (zwanym dalej Monitoring) jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
    w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Monitoring stosowany jest w celu rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do ADO.
  3. Obszar objęty monitoringiem stanowią korytarze siedziby Administratora oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku Administratora.
  4. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
  5. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, przez upoważnione do tego podmioty.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 7 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
  7. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


 

Załączniki artykułu

monitoring (pdf) 0.45mb, (pobrań: 209)
Monitoring CCTV (docx) 0.01mb, (pobrań: 6)