Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Partnerstwo

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Współpraca zagraniczna

Nasza szkoła prowadzi współpracę z niemiecką szkołą o profilu ekonomiczno-handlowo-biznesowym:

  John F. Kennedy Schule w Esslingen

Dzięki wymianie młodzieży:

  • rozwijamy kompetencje międzykulturowe niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie,
  • kształcimy umiejętność porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim,
  • zacieśniamy przyjacielskie więzi poprzez wspólne działania, udział w zajęciach, zawodach sportowych, wspólnych wycieczkach,
  • poznajemy podobieństwa i odmienności kulturowe,
  • poznajemy historię i zabytki Polski i Niemiec,
  • zapoznajemy przyjaciół z kulturą naszego regionu, jego zabytkami oraz ciekawostkami,
  • promujemy nasze miasto i województwo,
  • zapoznajemy młodzież niemiecką z historią naszego kraju,
  • rozwijamy zainteresowania zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Organizując coroczną wymianę młodzieży współpracujemy również z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży