Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW NAJLEPSZE TECHNIKUM

Zostań technikiem fotografii i multimediów

czyli średnim personelem w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej, specjalistą zajmującym się fotografowaniem
i realizacją projektów multimedialnych.
Będziemy realizować ten kierunek w oparciu o współpracę z firmami fotograficznymi i redakcjami czasopism.

Nauczymy Cię

:- organizowania planu zdjęciowego,
- wykonywania profesjonalnych fotografii,
- rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu,
- obsługi programów graficznych,
- wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
- przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych,
- wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych
- zasad współpracy z kontrahentami
- posługiwania się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami i instytucjami
- prowadzenia korespondencji w sprawach handlowych i finansowych
- pracy w zespole, prowadzenia negocjacji
- organizowania własnej działalności gospodarczej w branży fotograficznej
- planowania własnej kariery zawodowej

Możliwości podjęcia pracy:

- laboratoria kryminalistyczne (policja), naukowo - badawcze, medyczne
- firmy fotograficzne- studia fotograficzne- usługi branży fotograficznej(w tym e - usługi)
- agencje prasowe,reklamowe
- wytwórnie filmowe- wydawnictwa- drukarnie- redakcje czasopism- archiwa, muzea- możliwość dalszego kształcenia na kierunkach artystycznych ,operatorskich, graficznych

Stanowiska pracy:

- fotograf
- fotolaborant
- fotoreporter
- operator zdjęciowy

To idealny kierunek dla kandydatów, których charakteryzuje:

- zmysł artystyczny
- bezkonfliktowość
- dyspozycyjność
- niezależność
- chęć samorealizacji w dziedzinie fotografii
- podatność na innowacje
- zainteresowania fotografią

Kwalifikacje w zawodzie fototechnik ważne na terenie Polski i Unii Europejskiej w obszarze:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnychDodatkowe uprawnienia po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie fototechnik można uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.