Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2024

Sukcesy Ekonomika

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =


Technikum Ekonomiczno-Handlowe raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych polskich techników

zdobywając Srebrną Tarczę i tytuł Srebrnej Szkoły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół PERSPEKTYWY 2024.
W rankingu techników zajęliśmy kolejno:

1 miejsce w Piotrkowie Trybunalskim,
1 miejsce w powiecie piotrkowskim,
i znaleźliśmy się wśród 500 najlepszych techników w Polsce

 
Ocenie podlegały: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
 
1 miejsce w Piotrkowie Trybunalskim  i powiecie piotrkowskim zajęli uczniowie „Ekonomika” osiągając najwyższą wśród szkół technicznych zdawalność egzaminu maturalnego w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie (93%)
 

Rok szkolny 2022/2023

Technikum Ekonomiczno-Handlowe raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych polskich techników zdobywając Brązową Tarczę i tytuł Brązowej Szkoły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół PERSPEKTYWY 2023.

W rankingu Perspektywy 2023 nasza szkoła zajęła I miejsce w Piotrkowie Trybunalkim


Rok szkolny 2021/2022

W rankingu PERSPEKTYW 2022 nasza szkoła zajęła II miejsce w Piotrkowie Trybunalskim.
 

Rok szkolny 2020/2021

W rankingu PERSPEKTYW 2021 nasza szkoła jest NAJLEPSZYM TECHNIKUM
w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim.

 

Rok szkolny 2018/2019

I miejsce w Piotrkowie Trybunalskim i  tytuł "Srebrnej Szkoły 2019". Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce

Rok szkolny 2017/2018

I miejsce w Piotrkowie Trybunalskim i  tytuł "Srebrnej Szkoły 2017". Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce i zajmuje  X miejsce w województwie łódzkim.