Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

Technik ekonomista

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =


Zostań technikiem ekonomistą czyli specjalistą spraw biznesowych na średnich szczeblach zarządzania.

Kierunek ten realizowany jest w oparciu o współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach filia w Piotrkowie Tryb. oraz przedstawicielami branży bankowej Bank Gospodarki Żywnościowej w Piotrkowie Tryb. i Bank Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb.

Nauczymy Cię:

 • organizowania własnej działalności gospodarczej,
 • pisania biznesplanów,
 • obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych, księgowych, płacowych, kadrowych, biurowych, magazynowych, sprzedażowych,
 • interpretowania i stosowania przepisów prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego,
 • organizowania skutecznego marketingu i sprzedaży,
 • posługiwania się językiem obcym ekonomicznym w kontaktach z kontrahentami i instytucjami,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, handlowych i finansowych,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • pracy w zespole, prowadzenia negocjacji,
 • planowania własnej kariery zawodowej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

Możliwości podjęcia pracy:

 • w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych (dział marketingu, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zatrudnienia wynagrodzeń księgowości, sprzedaży produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej),
 • w kancelariach i sekretariatach instytucji rządowych, samorządowych, finansowych, podmiotów gospodarczych,
 • w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami,
 • w instytucjach prowadzących badania rynku,
 • w biurach rachunkowych w zakresie uproszczonej ewidencji,
 •  w samodzielnie prowadzonej firmie.

Możliwość dalszego kształcenia na studiach ekonomicznych i administracyjnych.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dokładność i systematyczność w działaniu,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • umiejętność sprawnego komunikowania się,
 • kreatywność,
 • otwartość na innowacje.

Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista ważne na terenie Polski oraz Unii Europejskiej w obszarze:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 
 
MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE 
 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może  uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.