Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

Koła zainteresowań

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
KOŁO TEATRALNE -  prowadzone jest przez panią Monikę Poźniak, która zafascynowana jest szeroko pojętą sztuką.

Na zajęciach koła spotykamy się raz w tygodniu, codziennie wymieniamy swoje doświadczenia i spostrzeżenia.

   U nas nie jest nudno! Oprócz przedstawień szkolnych, w których licznie bierzemy udział inscenizujemy spektakle własne. Sami wykonujemy całą scenografię, dzięki czemu nasze przedstawienia są barwne i charakterystyczne. Organizujemy spotkania z ludźmi ze świata kultury. Byli u nas: Łukasz Zagrobelny, Zespół Weekend, Grażyna Brodzińska, Kazimierz Kowalski, Krystyna Wieczorek. Byliśmy na spotkaniu z Piotrem Rubikiem. Wyjeżdżamy na koncerty i wycieczki turystyczne i teatralne, które dostarczają nam wielu POZYTYWNYCH wrażeń.

   Jesteśmy grupą bardzo zorganizowaną i zżytą. Udzielamy sobie wzajemnej pomocy i rad.  Jest tu zawsze bardzo wesoło, a miejscem spotkań jest biblioteka szkolna.
 
KOŁO "PRZYSZŁYCH KSIĘGOWYCH" - Program koła zawiera tresci wynikające z podstawy kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Zadaniem koła jest wykorzystanie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych w celu sprawnego poruszania się po rynku pracy, nie tylko polskim, ale również europejskim. Zajęcia maja charakter praktyczny - ćwiczenia z wykorzystaniem komputera.
- prowadzacy Małgorzata Lewandowska

KOŁO LOGISTYKA - Postęp techniczno-technologiczny, intensywny rozwój gospodarczy, powstające centra magazynowe wymuszają na szkołach średnich kształcenie pracowników pionu wykonawczego na stanowiska: magazynier, dystrybutor, spedytor czy specjalista ds. obsługi klienta.

Udział w Kole MŁODEGO LOGISTYKA ma na celu przede wszystkim wykształcić (poszerzyć) w uczniu następujące umiejętności:
 • analizowania i zastosowania wskaźników występujących w gospodarce magazynowej;
 • zastosowania metod prognozowania i analizowania popytu w zależności od rodzaju surowca;
 • śledzenia i analizowania bieżących nowości w branży TSL;
 • opracowywania projektów czynności prac logistycznych w różnych gałęziach gospodarki narodowej;
 • wykształcenia zmysłu ekonomicznego (poznanie podstawowych mechanizmów rynkowych);
 • poznanie etyki biznesu;
 • zarządzania gospodarką magazynową i gospodarką zapasami oraz transportem;
 • przeprowadzać negocjacje z klientami;
 • posługiwania się ZSI wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • wykorzystywania wiedzy logistycznej do osiągania przewagi konkurencyjnej.
Uczniowie nabywają dodatkowych umiejętności, tj:
 • praca w grupie; dyskusja i burza mózgów;
 • projektowania czynności logistycznych.

KOŁO MIŁOSNIKÓW KULTURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ - Celem koła jest wspieranie procesów kształcenia młodzieży, pogłębianie wiadomosci realioznawczych i kulturoznawczych. Kształtowane sa umiejętnosci obiektywnego oceniania i porównywania zjawisk spłecznych i kulturalnych w krajach niemieckojęzycznych i Polsce. Pogłębianie swiadomości europejskiej i tożsamosci narodowej. - prowadzacy Maria Łaska

SZKOLNY OSRODEK KARIERY - Uczniowie przy pomocy programu komputerowego e - SZOK moga zbadać swoje preferencje zawodowe, mogą dokonać samooceny, sprawdzić, czy jest asertywnym, kreatywnym i przedsiębiorczym. Na zajęciach można zapoznać się z katalogami różnych zawodów, poznać charakterystykę każdego zawodu. Można poznać ofertę edukacyjną wyższych uczelni, uczniowie mają dostęp do ofert pracy. Zajęcia prowadzone sa w grupach badź indywidualnie, uczą planowania włsnej przyszłosci, kształca umiejętnosć bycia asertywnym, poszukiwania informacji, poruszania się po rynku pracy. - zajęcia prowadza doradcy zawodowi Bożena Tutak i Agnieszka Błaszczyk.

KOŁO WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH- kształci i rozwija zainteresowania z dziedziny socjologii i politologii. Zajęcia maja formę dyskusji i prezentacji projektów.
- prowadzacy Jakub Rudnicki.